Навчальні курси

Реалізація проекту в Україні перебуває в даний час на початковій стадії і деякі навчальні курси активно розробляються, а інші ще плануються. Нижче наведено коротку інформацію про навчальні курси, впровадження яких очікуються.

UKR01: Вступ до ГІС для ІПД

Даний курс складається з огляду геоінформаційних систем (ГІС). В цьому курсі будуть розглянуто увесь цикл технологій, які роблять можливим впровадження ІПД, у тому числі векторні та растрові джерела даних, картографічні проекції, основи картографії та геодезії. Ми обговоримо як отримати та обробити дані в ГІС, а також використовувати ГІС на практиці через тематичні дослідження.

UKR02: Системи управління базами даних для ІПД

Цей курс є вступом до структур і використання баз геоданих. Основи загальної теорії баз даних подаються разом з інструкціями і практичними заняттями, пов’язаними з геоданими в форматі ESRI. Слухачі ознайомляться з ArcSDE та можливостями контролю багатокористувацького доступу до великих просторових баз даних. SQL Server буде використовуватись в якості бази даних підприємства для цього курсу, але учасники проекту також зможуть попрацювати з персональними базами геоданих, покриттями та шейп-структурами.

UKR03: Просторові кадастрові інформаційні системи для ІПД

Цей курс фокусується на управлінні просторовою компонентою земельних кадастрових інформаційних систем. В курсі термін кадастр буде використовуватися для опису основних функцій адміністрування земель і земельної реєстрації, кадастрової зйомки і картографування, фіскальних, правових і багатоцільових кадастрів. Студенти дізнаються про кадастрові земельні інформаційні системи, а також інформаційні і комунікаційні технології, пов'язані зі створенням, підтримкою та доступом до інформації та даних в кадастровій базі даних. Адміністративні функції реєстрації прав на земельні ділянки та теми, пов'язані з кадастровим законодавством не будуть обговорюватися в деталях; однак процес оцінки вартості/ земельного податку з використанням інструментів ГІС будуть вивчені.

UKR04: ГІС управління проектами для ІПД

Цей курс вивчає стратегії для успішного управління і реалізації ГІС. Він вивчатиме ГІС від дрібномасштабних проектів на основі ГІС ініціатив до великомасштабних реалізацій корпоративних ГІС. Послідовна методологія систематичних потреб користувачів в оцінці, специфікації вимог, проектуванні баз даних, розробка програм, впровадження і експлуатація і технічне обслуговування здійснюється на всіх рівнях реалізації ГІС. Студенти будуть розвивати навички в області планування, проектування, управління та документування ГІС проектів. Всі студенти будуть удосконалювати свою здатність самостійно здобувати, оцінювати і впроваджувати нові навички на основі ГІС і розуміння, і використовувати їх в контексті ефективного використання ГІС.

UKR05: Просторове моделювання та додатки для ІПД

Цей курс розглядає низку методик аналізу та моделювання просторових даних. Студенти здобудуть практичний досвід у застосуванні цих методик з використанням програмного забезпечення ГІС. Студенти будуть ознайомлені із загальними підходами до просторового моделювання з використанням ModelBuilder в ArcGIS. Ці підходи можуть застосовуватися як до векторних, так і до растрових даних. Студенти познайомляться з використанням мережевого моделювання в ГІС, з прикладами транспортних та інженерних мереж. Буде розглянуто робочий процес створення таких типів мереж з векторних наборів даних, а також конкретні сценарії аналізу для обох типів мереж. Будуть розглянуті різні підходи до моделювання придатності, у тому числі використання булевих і бальних методів. Концепція моделювання придатності буде розширена за рахунок розгляду поверхонь витрат як вхідних даних для моделювання шляху найменших витрат та коридорів. Будуть розглянуті моделі поверхонь, включаючи TIN і DEM, а також методи візуалізації та аналізу, які широко застосовуються до наборів даних поверхонь. І зрештою, будуть охоплені методи просторової інтерполяції та просторової регресії для цілей вивчення використання та інтерпретації наборів просторових даних.

UKR06: Веб-ГІС та Геопортали для ІПД